PIT-37 stanowi rodzaj deklaracji podatkowej, która musi zostać wypełniona przez podatników, którzy chcą złożyć zeznanie roczne odnośnie wysokości osiągniętego przez siebie dochodu w roku poprzednim. Owa deklaracja musi zostać złożona we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia.

Spośród podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji PIT-37, możemy wymienić podatników, którzy osiągnęli swoje dochody z tytułu:
– wynagrodzeń ze stosunku pracy,
– wynagrodzeń ze stosunku służbowego,
– praw autorskich oraz innych praw majątkowych,
– działalności wykonywanych osobiście,
– zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
– stypendiów,
– rent i emerytur oraz świadczeń przedemerytalnych.

Podatnicy, którzy muszą rozliczyć PIT-37 mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z odprowadzania owego podatku. Zapewnieniem tego jest tzw. kwota wolna od podatku, której wartość może zmieniać się wraz z każdym rokiem podatkowym. Warto pamiętać o tym, iż nieprzekroczenie danej kwoty skutkuje brakiem obowiązku składania deklaracji podatkowej w danym roku. Z kolei pozostali podatnicy mają obowiązek złożenia w odpowiednim Urzędzie Skarbowym konkretnej deklaracji podatkowej, czego można dokonać na kilka sposobów, które wymieniamy poniżej.
1. Wydrukować dany formularz PIT-37 ze strony Ministerstwa Finansów, ręcznie go wypełnić, a następnie złożyć dane pismo osobiście we wskazanym Urzędzie Skarbowym, bądź na adres owego Urzędu Skarbowego wysłać pismo listem poleconym.

2. Wypełnić formularz przez Internet (pobierając go na dysk, bądź wypełniając online). Do wypełnienia formularza należy mieć przy sobie formularze PIT-11, które pracodawca przekazuje pracownikowi.

W razie pytań, bądź jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!

Call Now Button