Faktura OSS (One Stop Shop) stanowi dokument ważny dla przedsiębiorców dokonujących transakcji z kontrahentami z krajów UE. Kto powinien wystawić fakturę OSS? W jakiej sytuacji należy w ten sposób udokumentować transakcję?

Z procedury OSS można skorzystać w sytuacji, gdy mamy do czynienia z transakcją B2C → kontrahentem nie może być przedsiębiorca prowadzący działalność i rozliczający wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Warto podkreślić, że po spełnieniu wyżej określonych wymogów transakcja może zostać uznana za wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO) i zostać rozliczona w Polsce.

OSS stanowi uproszczony sposób rozliczenia podatku. Kto może z niego skorzystać?

Przedsiębiorca przekraczający limit kwoty 10 000 euro dokonujący transakcji zagranicznych.

Skorzystanie z rozliczenia podatku na podstawie OSS zobowiązuje do złożenia wniosku o rejestracji do VAT OSS poprzez formularz VIU-R.

Call Now Button