Od 13 października 2019 roku funkcjonuje system, który gromadzi i przetwarza informacje o osobach fizycznych sprawujących kontrolę nad spółką, czyli beneficjentach rzeczywistych.

Rejestr ten jest publicznie dostępny, a na celu ma przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Dostęp do dokładnych i aktualnych informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek, ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych niepożądanych zjawisk.

Obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych dotyczy spółek:

  • jawnych
  • komandytowych
  • komandytowo-akcyjnych
  • z ograniczoną odpowiedzialnością

bez względu na limit obrotów czy wielkość zatrudnienia.

Tylko spółki cywilne nie są zobowiązane do zgłaszania beneficjentów do CRBR.

Nowo założone spółki na zgłoszenie do CRBR mają 7 dni od dnia rejestracji działalności w KRS.

Założone przed rozpoczęciem działania rejestru spółki, miały półroczny okres na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych – upłynął on 13 kwietnia 2020 r.

Niewywiązanie się spółki z obowiązku zgłoszenia beneficjentów do centralnego rejestru grozi kara pieniężna nawet do 1 000 000 zł!

Call Now Button